Hyrpersonalskostnader minskar inom primärvård och psykiatri

Kostnaden för hyrpersonal minskar i primärvården och psykiatrin här i Kronoberg.Inom primärvården har kostnaderna minskat med tre procent och bland regionerna är det bara Kronoberg och Dalarna som har lyckat med att minska hyrpersonalkostnaderna där. Det visar en sammanställning som gjorts av Sveriges kommuner och regioner.Men totalt sett ökade kostnaderna för hyrpersonal i Kronoberg med 11,5 procent förra året jämfört med året innan.