Student misstänks ha fuskat med tenta

En student på Linnéuniversitetet misstänks ha fuskat med en inlämnad tenta nyligen.De kursansvariga på utbildningen gör som rutin en jämförelse med inlämnade tentor i ett program, som kan avslöja om texten är likadan som tidigare inlämnade tentamen. Så kallat plagiat.I det här fallet upptäckte programmet att minst 40 procent av texten stämde överens med en tidigare inlämnad tenta i höstas. Nu är det misstänkta fusket anmält till Linnéuniversitetets disciplinnämnd.