Uppryckning på förvaltningsrätten – nu får flera år gamla mål sin dom

Kronobergare har genom åren tvingats vänta oacceptabelt länge på att få sitt mål avgjort i Förvaltningsrätten i Växjö, till exempel ett överklagande av sjukpenning eller försörjningsstöd.Men det senaste året har högen av väntande mål minskat rejält, bland annat genom ett systematiskt arbete på domstolen med att beta av framför allt de äldsta målen.”Vi ligger väldigt bra till nu, det som återstår är att jobba vidare med de äldsta målen”, säger Claes Mårtensson, lagman och chef för Förvaltningsrätten i Växjö.